Milé sestry, milí bratři, přátelé,

rádi bychom se v době 13. – 17.2.2023 sjednotili a společně hledali Boha skrze modlitbu a půst (dle možností – jednou z variant je např. tzv. Danielův půst, kdy se vzdáme pochutin. Viz Daniel 10. kapitola). Prosím přečtěte si modlitební dopis níže.

Kromě individuálních modliteb bychom se každý den od 13. – 16.2. setkávali na společných modlitbách v modlitebně od 17:00. V pátek od 18:00 by bylo zakončení týdnu modliteb večerem chval.

Využijme tento čas a hledejme společně Boží vůli pro náš život i pro naše společenství pro nadcházející období.