Historie vzniku našeho sboru je docela pohnutá. Počátky sboru sahají do 70. let minulého století. Konkrétně do roku 1971. Byl to jen nepatrný začátek, ale tento nepatrný začátek se začal rozrůstat. Naši bratři a sestry nikdy neusilovali o založení nové církve. Zpočátku vůbec neuvažovali o tom, že by odešli z luterské a bratrské církve. Oni jen toužili chodit s Bohem, zvěstovat evangelium Ježíše Krista ukřižovaného, vést lidi ke spasení. V té době začal na Slezsko jezdit ze Slovenska z Bratislavy misionář bratr Pavel Gabánek. Tehdy se v Mostech u Jablunkova začala scházet malá skupinka bratří a sester v domku sester Heleny B. a Anny M.. Byli to Stanislav a Hana Ciší z Třince, Bronislav a Darina M., Helena B. a Karel N.. Scházeli se v kuchyni kolem stolu a modlili se, zpívali písně, četli z Písma sv. a dělili se svědectvími. Byla to setkání za totality, zatemněná okna, puštěné rádio jako rušič. Mnozí rádi vzpomínají na noční modlitby, které se často protáhly až do rána, mnohokrát tekly slzy. Bratři a sestry měli velkou touhu po Božím slově, po Duchu svatém. V Mostech u Jablunkova se scházeli několik let. Skupinka úspěšně rostla. Modlili se za to, aby jim Pán dal nějakou větší místnost, protože kuchyňka v Mostech byla už malá. A bratří a sester přicházelo stále více. Začala přicházet rodina Slavomíra a Danky S., Josefa a Anny T., Rudolfa a Marty C., později přišly rodiny Karola a Anny C. z Konské, Jana a Emilie W., Jana a Nely S., Vladislava a Emilie F. a později ještě další a další. Rodiny, které se v Mostech scházely, nabídly své domovy. V jednotlivých rodinách se pak scházeli k modlitbám, zpěvu, čtení Božího slova a sdílení se. Přijížděli mezi ně také různí hosté, i ze zahraničí. Mezi nimi byli ale také někteří falešní učitelé.

A začaly přibývat další rodiny. To už bylo bratří a sester s dětmi kolem stovky.
Tehdy přišel s nabídkou bratr Jan W.. Právě dostavoval svůj rodinný dům ve Vendryni. Rozhodl se s manželkou Emilii, že dají celé vrchní patro domu k dispozici pro shromáždění. Takto Pán vyslyšel jejich modlitby. U bratra Jana W. se bratři a sestry s dětmi scházeli víc jak 10 let. Byla tam shromáždění, modlitby, biblické hodiny, fungovala tam nedělní školka, dorost, mládež, pěvecký sbor i chválící skupina mladých. Manželé W. umožnili použít k těmto aktivitám celý svůj dům, přestože sami měli osm dětí.

A bratří a sester přibývalo. Začali se proto modlit o prostornější objekt, ve kterém by se mohli všichni scházet. V tom období přijel na návštěvu skupinky bratr z Wisłoczka v Bieszczadech v Polsku. Měl proroctví – viděl dům, který Bůh dá ke scházení. A jako potvrzení proroctví řekl, že uvidí z ulice vycházet Romy. Načas se na proroctví zapomnělo. Bratr Stanislav Cichy navštívil Městský úřad v Třinci, aby se zeptal, zda neví o nějakém objektu, který je na prodej, ve kterém by se mohli scházet. Dostal adresu jednoho domu ve Smetanově ulici. A když přišel na místo ještě s dalšími bratry, uviděli z protějšího domu vycházet Romy. Rozpomenuli se na proroctví. Bylo pravé. Paní, která dům prodávala, souhlasila s prodejem. To se psal rok 1989. 1. února toho roku vláda Československé socialistické republiky povolila činnost Apoštolské církve. K témuž datu bylo ustanoveno prvních pět sborů, mezi nimi i sbor v Třinci. Kazatelem sboru byl ustanoven bratr Stanislav Cichy. Budova ve Smetanově ulici byla zakoupena sborem v roce 1990 za 450 000 Kč. Rekonstruovala se asi dva roky. První shromáždění v nové budově začala v roce 1992. V roce 1993 sbor zrekonstruoval přízemí budovy a otevřel v těchto prostorách Kavárnu Oáza. Ta fungovala v rámci sboru až do roku 2008, kdy ji převzali pod svou záštitu manželé Fizkovi. Ti provozovali Kavárnu Oáza až do roku 2018. Ve sborovém domě byly i dva byty. V této budově měl sbor v prvním poschodí prostory ke shromažďování, místo tam měly nedělní školky, dorost i vznikající Royal Rangers, sestry tam mívaly svá sesterská setkání, hudební skupina zkoušky, byla tam šatna i kuchyňka. Ve druhém patře budovy pak byly tři kanceláře, ve kterých pracovali pastoři a administrativní pracovník, scházela se Rada sboru a Oblastní rada. V přízemí budovy si mládež zrekonstruovala prostory, ve kterých se scházeli, měli tam svá shromáždění a aktivity. Mládež navštěvovali i mladí lidé z Třince. V tomto období také sbor začal úspěšnou práci mezi Romy.

A bratří a sester přibývalo. I tyto prostory začaly být pro činnost sboru nedostatečné. V letních měsících bylo v místnostech nedýchatelno, větrání příliš nefungovalo.
Pán opět vyslyšel modlitby bratří a sester. Jeden bratr zjistil, že je na prodej budova na Frýdecké ulici, která za totality sloužila jako Dům dětí a mládeže. Vlastníci budovy za ni chtěli obdržet přes 17 miliónů korun. Tuto částku ale sbor nemohl sehnat. Mezitím se hledaly objekty všude po Třinci i Vendryni – Dělnický dům, Sklárny, Teplárny, Školka a jesle na Chopinove ulici, Základní škola ve Vendryni, Objekt na ulici Beskydské, Lidické – dnešní Penny, Pozemek pod nynějším Albertem. Nic nevyšlo.
V té době navštívil pastor sboru Stanislav Cichy vedoucí Kina Kosmos s dotazem, zda by se sbor nemohli v neděli shromažďovat k bohoslužbám v jejich prostorech. Městský úřad toto odsouhlasil a bratři a sestry se začali v období druhé rekonstrukce sboru na Smetanově ulici shromažďovat k nedělním bohoslužbám v Kině Kosmos. Později byla tato shromáždění pouze poslední neděli v měsíci. Poslední shromáždění v Kině Kosmos bylo 30. června 2019.

Koncem roku 2015 se znovu objevil inzerát s prodejem budovy na ulici Frýdecké 12, tentokrát za cenu 4 900 000 Kč. Sbor na tento inzerát okamžitě zareagoval a už 14. 12. 2015 uzavřel s realitní kanceláři smlouvu o rezervaci a složil zálohu 150 000 Kč. Kupní smlouva byla sepsána 23. 2. 2016 a byla uhrazena částka doplatku 4 750 000,- Kč. Finanční prostředky na tuto budovu sbor získal půjčkou od Ústředí Apoštolské církve. Budovu na ulici Smetanově sbor prodal Diakonii Apoštolské církve 16. 8. 2017 za částku 6 000 000 Kč. Z této získané částky sbor uhradil půjčku Ústředí Apoštolské církve a začal novou budovu rekonstruovat. V budově na Smetanově ulici byl sbor v pronájmu do konce roku 2018. Budovu na ulici Frýdecké sbor rekonstruoval mimořádným úsilím svých členů. Práce firem byla minimální. Rekonstrukce byla dokončena v lednu 2019. Slavnostní otevření nové modlitebny se uskutečnilo 27. ledna 2019.

Sbor Apoštolské církve v Třinci má nyní nádherně zrekonstruovanou prostornou budovu – velký sál s galérií (150 osob, po úpravě až 300) a šatnou v pravé části budovy, v levé části pak sociální zařízení, místnost pro matky s dětmi, kuchyňku a malý sál, který slouží mládeži a sborovým aktivitám s menším počtem účastníků. V patře budovy jsou dvě větší kanceláře, kuchyňka, zasedací místnost, menší místnost pro nedělní školku a větší pro dorost a starší děti z nedělní školky.

Je to obrovský Boží zázrak, že z malé kuchyňky v Mostech u Jablunkova Pán bratřím a sestrám připravil nádhernou, prostornou budovu, ve které mohou probíhat všechny aktivity sboru od setkání starších, nedělních školek, dorostu, mládeže, Royal Rangers, setkání sester, hudební skupiny a jiných aktivit.

Naší společnou prosbou a cílem je, abychom tyto naše krásné prostory využívali ke službě Bohu, k Jeho větší cti a slávě.

Za dobu historie sboru v Třinci sloužili pastoři:

Stanislav Cichy, kazatel a pastor od počátku sboru do roku 2014
Karel Noga, zástupce kazatele asi do roku 1985
Pavel Stonawski, 2. pastor do roku 1996
Slavoj Raszka, 2. pastor do roku 2001
Mgr. Jaromír Bílý, 2. pastor do roku 2010
Bogdan Cichy, 2. pastor do roku 2014, pastor od roku 2014
Mgr. Jan Měrka, zástupce pastora do roku 2021
Ing. Daniel Stryja, statutární zástupce pastora od roku 2021