Budeme rádi, když navštívíte naši bohoslužbu a také naše další akce či aktivity. Víme, že přijít do neznámého prostředí mezi neznáme lidi chce velkou dávku odvahy. Ve snaze vám to ulehčit jsme vytvořili seznam několika otázek s odpověďmi, které by vás mohly zajímat.


Kdo může přijít na bohoslužbu?

Bohoslužby se může zúčastnit každý člověk bez rozdílu pohlaví, věku, sociální příslušnosti, světonázoru, rasy či sexuální orientace, … Chceme, aby byl vítán opravdu každý – stejně jako Ježíš Kristus nedělal / nedělá rozdíly mezi lidmi.
Přístup do modlitebny je bezbariérový.

Co se od návštěvníků očekává (dress code, zapojení)?

Od návštěvníků se očekává pouze to, že přijdou s otevřeností mysli a budou se chovat v rámci běžné slušnosti (nebudou narušovat průběh bohoslužby, nebudou poškozovat vybavení, …). Míra zapojení v rámci bohoslužby je pouze na vás. Dress code není určen, přijďte v tom, v čem se cítíte dobře.

Je možné přijít s dětmi (popřípadě s domácími mazlíčky)?

Není žádný problém přijít s dětmi. Rodiče s malými dětmi (do 3 let) můžou využít následující možnosti – v zadní části sálu je prostor vyhrazený pro rodiče s kočárky, vedle hlavního sálu je speciální místnost pro rodiče s malými dětmi (v místnosti jsou k dispozici hračky a také je zde pomocí televize přímý přenos z hlavního sálu). Pro děti od 3 do 12 let je připraven paralelní program (nedělní školka) pod vedením naších pracovníků s dětmi. Domácí mazlíčky – pokud možno – nechte doma (neplatí pro vodicí psy nevidomých).

Jaký je typický průběh bohoslužby?

Typický průběh bohoslužby je následující:

  • Úvodní přivítání a zahájení bohoslužby
  • Blok chval a uctívání – zpívání křesťanských písní (často zpívané modlitby nebo části Bible) a modlitby.
  • Oznámení – seznámení s aktuálními událostmi, nadcházejícími akcemi, týkajících se sboru.
  • Dobrovolná sbírka – je provedena dobrovolná finanční sbírka na potřebu, která je předem oznámena. Účast ve sbírce je pouze možnosti, určitě není povinnosti. Není vůbec problém nepřispět do sbírky.
  • Kázání – přednáška / zamyšlení založená na učení Bible (které považujeme za psané Boží slovo).
  • Závěrečná modlitba
  • Kavárna na galerii – možnost dát si občerstvení a popovídat si s ostatními.

Je možné přijít / odejít v průběhu bohoslužby?

Účast na bohoslužbě je ryze dobrovolná po celou dobu bohoslužby.