Jsme skupina lidí, která je přesvědčena, že je život mnohem více než jen souhra náhod, že život každého člověka má nesmírnou cenu a hluboký smysl.

Došli jsme k závěru, že Ježíš Kristus je více než jen historická postava židovského rabína. Věříme, že On je jedinou cestou k zdravému láskyplnému vztahu s Bohem a taky se všemi lidmi a tím ke smysluplnému a šťastnému životu, který pokračuje i po fyzické smrti. Mnozí z nás mají zkušenost, kdy Bůh zasáhl do našich životů.

Jako základní zdroj informací o Bohu a Ježíši Kristu považujeme Bibli, o které věříme, že je Božím slovem. Scházíme se, protože chceme společně zkoumat učení a život Ježíše Krista a následně poznanou pravdu uvádět v praxi v naších životech.

Je naší touhou, aby se všichni lidé – podobně jako my – mohli ve svém životě setkat s Ježíšem, poznávat Boží dobrotu a následovat Ho spolu s námi. Naše společenství je součástí Apoštolské církve.